• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +6221 8895 5971

1. SURIATI GULO, S.T.,M.H

 suriati gulo Nama : SURIATI GULO, S.T.,M.H
NIP : 197401122006042001
Jabatan : Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bekasi
Gol : III/c
Pangkat/Kode : Penata (III/c)
   

 

2. MARTIN PURNOMO

 Martin Nama : MARTIN PURNOMO
NIP : 196603231990031006
Jabatan : Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bekasi
Gol : III/b
Pangkat/Kode : Penata Muda Tk. I
   

 

3. MEILISA LYDYA, S.E.,M.M.

Meilisa Lydia S.E. M.M Nama : MEILISA LYDYA, S.E.,M.M.
NIP : 198305112009122003
Jabatan : Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bekasi
Gol : III/b
Pangkat/Kode : Penata Muda Tk. I
   

 

4. EVA JULIANTINA, S.E.

Eva Nama : EVA JULIANTINA, S.E.
NIP : 198407072011012017
Jabatan : Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bekasi
Gol : III/b
Pangkat/Kode : Penata Muda Tk. I
   

 

5.ANGGRIAWAN SETIAJI, S.H.

 ajie Nama : ANGGRIAWAN SETIAJI, S.H.
NIP : 198711152011011012
Jabatan : Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bekasi
Gol : III/b
Pangkat/Kode : Penata Utama Tk.I
   

 

6. BAMBANG RISWANTO, SH

 Bambang Nama : BAMBANG RISWANTO, SH
NIP : 198311102009041002
Jabatan : Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bekasi
Gol : III/a
Pangkat/Kode :
Penata Muda
   

 

 7. ERIKSON NAINGGOLAN

 Erickson Nama : ERIKSON NAINGGOLAN
NIP : 198112162001121001
Jabatan : Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bekasi
Gol : II/d
Pangkat/Kode : Pengatur Tk. I
   

 

8. WARIKEM

 Warikem Nama : WARIKEM
NIP : 195910121980122002
Jabatan : Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bekasi
Gol : II/c
Pangkat/Kode : Pengatur
   

 

9. DEDY KURNIADI

 dedy Nama : DEDY KURNIADI
NIP : 198403202006041003
Jabatan : Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bekasi
Gol : II/c
Pangkat/Kode : Pengatur
   

 

10. HERI NOVIANTO

 Heri Nama : HERI NOVIANTO
NIP : 198611242006041004
Jabatan : Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bekasi
Gol : II/c
Pangkat/Kode : Pengatur
   

 

11. RISKA HERLITASARI

 Riska Nama : RISKA HERLITASARI
NIP : 198412192006042002
Jabatan : Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bekasi
Gol : II/c
Pangkat/Kode : Pengatur
   

 

12. RINA SULISTIOWATI

 rina Nama : RINA SULISTIOWATI
NIP : 198206252006042002
Jabatan : Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bekasi
Gol : II/c
Pangkat/Kode : Pengatur